föregående utställning nästa utställning

Av jord är du kommen

En utställning om döden

Döden är en del av livet. Hur friska vi än är och hur gamla vi än blir så ska vi alla en dag dö. Döden är det naturliga slutet på livet.

Likafullt är det ett ämne som vi ofta inte vill prata om eller engagera oss i. Kanske för att det är obekant? Vad händer sedan, efteråt?

Döden kan kännas skrämmande. Därför har vi skapat ritualer vid livet sista händelse.

Det här är en utställning om döden. Om våra seder och bruk genom historien samt våra tankar och funderingar, då och nu.

Om utställningen

Finns det moden och trender även inom begravningar? Hur har skicket ändrats under de senaste två hundra åren? Dessa och andra frågor försöker vi besvara i "Av jord är du kommen".

Utställningen fokuserar på begravningstraditioner från omkring år 1800 till idag. Själva ritualens utformning, från allmänt hållen och strikt reglerad till ett mer personligt avsked med individuella förtecken.

Gravstenen, dödsannonsen, kistan, urnan – allt kan idag få sin alldeles egna, personliga prägel. Begravningen blir helt enkelt den dödes sista hälsning till de efterlevande. Och där bortom? Det finns sätt att minnas långt längre.

Välkommen till utställningen.

En utställning om döden

Döden är en del av livet. Hur friska vi än är och hur gamla vi än blir så ska vi alla en dag dö. Döden är det naturliga slutet på livet.