Medlemskap

Medlemskap i Föreningen Piteå museum

Föreningens ändamål är att bedriva och främja kulturmiljövård och museiverksamhet inom pitebygden.

Som medlem får du föreningens årsbok med posten varje år och fritt inträde till våra intressanta föreläsningskvällar. Du får dessutom vårt medlemsblad 2 gånger per år samt andra utskick om vad som är på gång på museet om du meddelar oss din e-postadress.

 

Kostnad:

 

Personligt medlemskap: 200 kr/år

Familjemedlemskap: 300 kr/år. En årsbok ingår och samtliga familjemedlemmar går gratis på föreläsningskvällarna.

Vill du bli medlem?

Kom in till oss på museet,
kontakta oss via mail
info@piteamuseum.nu
eller per telefon 0911-126 15.
Välkommen!